Tiến trình quốc tế hoá giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam

Dự án “Tiến trình quốc tế hóa giáo dục” góp phần thúc đẩy quá trình “quốc tế hóa” trong giáo dục ngoại ngữ…

Cơ hội học tập Tiếng Anh cùng Học viện SunUni và VpBank

Chương trình sẽ đưa ra phương hướng đào tạo bài bản, học những mô hình trọng điểm tại chương trình đào tạo…

Báo chí nói về SunUni

Tin tức cho bạn

Xem thêm

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

~ Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới. ~

– Nelson Mandela –

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

~ Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới. ~

– Nelson Mandela –

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

~ Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới. ~

– Nelson Mandela –

SUNUNI – ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN CHINH PHỤC TIẾNG ANH

Con đường học tiếng Anh cũng giống như hành trình của hạnh phúc. Có những lúc bạn tràn đầy niềm tin và năng lượng nhưng cũng không ít khoảng thời gian chênh vênh, nản chí. Hãy để SunUni cùng đồng hành và tiếp sức cho bạn trên con đường đầy cung bậc cảm xúc ấy.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

SunUni – Vanguard Education
Giáo dục Tiên phong

Triết lý tiên phong của SunUni không chỉ hướng tới đón đầu các xu hướng giáo dục mà còn hướng tới sự phát triển bền vững, mà ở đó, tất cả lợi ích của học viên sẽ là ưu tiên hàng đầu.

ĐỐI TÁC CỦA SUNUNI ACADEMY